Vertex Standard รุ่น VZ-39

Categories: , SKU: Vertex Standard รุ่น VZ-39 Tag:

Description

น้ำหนักเบาและไว้วางใจได้

ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Li-Polymer, วิทยุสื่อสารรุ่น VZ-39 ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทยที่ต้องการวิทยุ
ที่มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงคุณสมบัติทั้งหมดของ Vertex Standard ไว้
อย่างครบถ้วน

การแจ้งการใช้งานช่องสัญญาณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ วิทยุ VZ-39 จะทำการแจ้งช่องสัญญาณปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถ
กดปุ่มสลับช่องสัญญาณ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตามาดูที่เครื่องวิทยุ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่ายผ่านแป้นพิมพ์แบบ Full Keypad

รูปแบบแป้นพิมพ์ของวิทยุถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทุกรูปแบบ รวมถึงการเปลี่ยนช่องสัญญาณที่ง่ายดายอีกด้วย

Internal VOX

ระบบ Voice Activated Transmit (VOX) ที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานแบบ Hands-free
โดยไม่ต้องกดปุ่ม Push-to-Talk ดังนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ระบบเสียงที่ดังและชัดเจน

ด้วยลำโพงที่มีกำลังขับ 1-watt ช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ในการรับฟังเสียงที่ชัดเจนภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน

แบตเตอรี่ Li-Polymer

1600mAh Li-Polymer สามารถให้พลังงานในการใช้งานกว่า 9 ชั่วโมง ภายใต้การใช้งาน
ตามรอบปกติที่ 5-5-90 (duty cycle 5-5-90)

ราคา   X,XXX   บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vertex Standard รุ่น VZ-39”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment